Helsinge, d. 09.02.2021

 

Beslutningsprotokol

af menighedsrådsmøde 16.02.21 kl. 19.00 online via Microsoft Teams-møde.

 

Deltager: Anne Skovgaard Jensen, Julia Helga Teglsbo,

Fritze Steiner-Johnsen, Peter Koch Andersson, Lis Cronberg

Fraværende: Tora Herborg Henriksen, Finn Edvardsen

Andre deltog i mødet: Nanna Fischer

 

Referent: Julia Helga Teglsbo

 

Dagsorden:

 

1.      Godkendelse af dagsorden.

Der er en tilføjelse, den kommer til at hedde punkt 4a.

 

2.      Underskrift af menighedsløftet, Anne og Julia.    
Udsat til næste møde.

 

3.      Valg af valgbestyrelse.  

Formand: Anne Skovgaard Jensen

Andre medlemmer: Julia Helga Teglsbo og Fritze Steiner-Johnsen

 

4.      Valg af Underskriftberettigede. Anne Skovgaard Jensen og Julia Helga Teglsbo.
a. Valg af kasserer: Julia Helga Teglsbo.

 

5.      Valg af Kirkegårdsudvalg. Anne Skovgaard Jensen og Julia Helga Teglsbo.
Bygningskyndig: Ole Hede
Kirkeværge: Inge Lise Lorentzen

 

6.      Valg af Præstegårdsudvalg. Anne Skovgaard Jensen og Julia Helga Teglsbo.

 

7.      Nedsætte funktionsperioden til 2 år i perioden 2020-2024.
Punkt udskydes til Q4 2023.

 

8.      Corona-restriktioner.

-          Den nye coronasikre nadverform blev afprøvet i Helsinge Kirke, så vidt vides med succes.

-          Søndag d. 21.2 kl. 11.00 påbegyndes den nye form for nadver i Valby Kirke. Der vil være nadver til gudstjenesterne kl. 11 og ikke til tjenesterne kl. 9.30.

-          Det er vedtaget, at man må nynne med lukket mund i kirken.

-          Skifter håndklæde ud med papirhåndklæde.

-          Anne retter skiltet i Våbenhuset til, så vi overholder gældende restriktioner

-          Vi holder menighedsrådsmøderne online indtil videre

9.      Meddelelser fra formand:

-          Udskydelse af udfyldningsvalg d. 2. mar.
Vi forventer at det bliver i efteråret 2021

 

-          Online fyraftensmøde d. 3/3 kl. 16.00 – 17.30: Løn i forbindelse med ansættelser.
Det er landsforeningen for menighedsråd, der afholder det.
Anne deltager og der er tilmeldingsfrist i slutningen af indeværende måned for dem der har lyst til at deltage.

 

-          Valby Bylaug spiseaften d. 5/3 aflyst, næste gang d. 5/11 ved menighedsråd.
Peter og Fritze er klar på at underholde med sange og fortællinger om/fra Liva Weel

 

-          Provstesyn.                      Tir. d.6/4 kl. 9: Helsinge præstegård, Skolevænget 2.

 

o   Den korrekte adresse er Skolegade 2. Julia og Anne deltager.

o   Der er boligrotation, som vi skal have i baghovedet, når vi har gennemgang. Anne undersøger hvem der skal afholde udgifterne ifm. boligrotation.

 

Tir. d.6/4 kl. 11: Valby Sogn, Løgelandsvej 1.

Anne og Julia deltager.

 

Ons. d.7/4 kl. 10: Præsteboligen Parkvænget 4, og herefter præsteboligen Pinusparken 9.
Anne og Julia deltager.

 

-          Hjemmeside: ”Menighedsrådet” i bjælken til venstre, hvor man kan se medlemmer, MRmøder og beslutningsprotokoller.

-          Peter retter til, formanden står fuldt navn, mail og adresse. Resten af MR skal kun stå der med navn.
De ansatte står på hjemmesiden med navn og nummer.

 

-          Kristelig Dagblad abonnement.

-          Anne vil gerne modtage den fredag og lørdag.
Anne undersøger hvordan Helsinge gør, så præsterne kan få et abonnement, hvis de har lyst.

 

10.  Meddelelser fra:

-          Personalekontakten:  
Lis er valgt som halvofficel, da vi og hun forventer at blive valgt ved udfyldningsvalg 

 

-          Kirkeværgen: Intet af melde

 

-          Områdeorganistordningen:

Koncert med Holmens Kirkes Kantori.

Peter går videre med at arrangere dette, med mulighed for aflysning pga. Corona uden betaling. Der har været entre på 50 kr. ved sommerkoncerten.

 

-          Regnskabsføreren: Intet af melde

 

 

11.  Meddelelser fra præsterne:

-          Musikandagt med Jónas Ásgeirsson tirsdag d. 23/2 kl. 19.
Fritze har aftalte at korte det ned til 30 minutter

 

-          Musikgudstjeneste med oboist Birgitte Lindum d. 23/3. Tema: Optakt til påske.

 

-          Fritze forklarede hvad det betyder at være sogn for en kirke.

 

-          Julia spørger efter kort over sognet.

 

12.  Næste MRmøde. D. 16. mar. 2021 kl. 18.30 på Salekildens Kaffe & Kage.  
Hvis restriktionerne forlænges, vil mødet bliver afholdt online.

 

13.  Evt.   

 

14.  Godkendelse af beslutningsprotokol fra d. 16. feb. 2021. Da det er online møde, bliver det sendt ud, hvor alle deltager på mødet, skal svare tilbage med: ”Godkendt”