Helsinge, d. 16.03.2021

Beslutningsprotokol

af menighedsrådmøde 16.03.21 kl. 19.00 online via Microsoft Teams-møde.

Deltager: Anne Skovgaard Jensen, Julia Helga Teglsbo,

Fritze Steiner-Johnsen, Tora Herborg Henriksen,  

Peter Koch Andersson, Lis Cronberg,
Delvis under punkt 3 og 5: Inge Lise Lorentzen

Fraværende: Finn Edvardsen

Andre deltog i mødet: Anette Kampf

 

Referent: Julia Helga Teglsbo

 

Dagsorden:

 

1.Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

 

2.      Underskrift af menighedsløftet, Anne og Julia.
Begge har underskrevet.

 

3.      Godkendelse af Årsregnskab for 2020 Valby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 70729512. Afleveret d. 10-03-2021 09:55.
Regnskabet er godkendt.

Det afgående Menighedsråds kommentar til Årsregnskab 2020:

Regnskab 2020 viser et overforbrug på 352.393,83 på totaldriften. Dette er et bevist valg, som primært hidrører konto 40: Kirkegård; udgifter øvrig drift med et forbrug på kr 444.496. Menighedsrådet ønskede at aflevere en kirkegård, der er opryddet og trimmet, efter en del år, hvor bl a en del gravsteder har ligget hen. Ligeledes er der oprettet et Lapidarium, som har været et ønske i flere år. Finansieringen var mulig med en solid kassebeholdning, opsamlet over år. 

 

4.      Corana restriktioner.

-          Nadver ved Gudstjenester kl. 11.00 startede op første gang d. 21/2.
Der har været 2 gudstjenster og der var ca 11 personer den 7.3.21. Det ser ud til at øge antallet af kirkegænger at der er nadver. Det må betegnes som en succes.

-         
Der er ikke noget nyt med corona restriktioner og det er svært at få klare linjer på hvordan de nuværende restriktionerne skal fortolkes.

 

-           

5.      Meddelelser fra formand:

-          Aflysning af Provstesyn i april. Provstesyn vil forsøges afviklet senere på året.

Reducere deltagerantal ved årets syn 2021.
Deltager:
Anne – formand
Inge Lise – Kirkeværge
Mogens – Kirketjener
Peter  Folmer - Kirkegårdsleder
Ove Heed – bygningssagkyndig

Sydmuren, udvendig, skal sandsynligvis kalkes

Orglet skal stemmes, som vanligt

Præstegårdskasser er fælles med Helsinge. Budgettet skal laves fælles og det skal vi også deltage i.

Anne deltager ved syn af Valby Kirke og Kirkegård 6.4.kl.11
Julia deltager i præstesynet den 7. april kl. hos både Fritze og Tora. Samt syn af præstegård i Helsinge.

 

-          Folkekirkens lederuddannelse for kontaktpersoner og formænd.

I Ringsted d. 15/4, 5/5, 26/5 og 17/6 kl. 14.30-21.

775 kr. for forplejning (billigere ved virtuelt). 

Anne har tilmeldt sig. Kirken betaler.
Anne undersøger om Lis også kan deltage.

Aftenmøde for Helsingør Stift 18/3-21 kl. 19-21
Julia deltager og Anne deltager i det omfang hendes job tillader det.
Efter udfyldningsvalg vil vi holde vores eget møde med diskussion om hvad og hvordan en gudstjeneste skal være i Valby Kirke.

 

Danmarks Kirkelig Mediecenter holder møde den 24.3 eller 8.4. Introduktion til hjemmeside og hvad der skal være på den.
Anne deltager.

 

-           

 

6.      Meddelelser fra:

-          Personalekontakten:

Der er sygdom hos en medarbejder. Denne passer stadig sit arbejde, men må ikke kravle op på stiger.

 

-          Kirkeværgen: Intet at melde.

 

-          Områdeorganistordningen:  
Peter beder om at Holmens Kirke Kantorat om at den skal kunne aflyses pga Corona uden betaling.
Det er 22. august 2021 kl. 16

                   

-          Regnskabsføreren: Intet at melde

 

7.      Meddelelser fra præsterne:

-          Musikgudstjeneste med oboist Birgitte Lindum d. 23/3. Tema: Optakt til påske.
Den er slået op på Facebook. Anne slå den op i gruppen ”Os der bor i Helsinge”

 

-           

 

8.      Næste MRmøde. d. 25. maj. 2021 kl. 18.30 på Salekildens Kaffe & Kage.
Der skal vi have budgettet med. Budget laves af Anne, Inge-Lise, Ellis og evt. Julia.

 

9.      Evt. Intet

 

10.  Godkendelse af beslutningsprotokol fra d. 16. feb. 2021 og d. 16. mar. 2021.

Når beslutningsprotokollen er udarbejdet, sender Julia den ud via mail til alle, som har 1 uge til evt kommentar/rettelser.

Herefter retter Julia beslutningsprotokollen, hvis der kommer nogle rettelser, og sender den endelige beslutningsprotokol ud til alle.

Den endelige Beslutningsprotokolen samt ark til underskrifter på godkendelse af beslutningsprotokollen lægges i kirkens våbenhus af Anne.

Anne søger for, at alle får skrevet under, også dem, som ikke kommer i kirken.

Anne sørger for, at den endelige Beslutningsprotokol og underskrevet godkendelse bliver gemt i DAP arkiv og Valby Kirkes hjemmeside.

Anne lægger beslutningsprotokollen fra 16.2.2021 i Våbenhuset til underskrivning først kommende søndag