Men………..
Mon ikke vi alle sammen har stået i denne situation måske hos lægen eller
på jobbet; der bliver sagt en masse positivt om blodprøvesvar eller ens
måde at klare opgaverne på og så pludselig sker det. Det lille ”men sniger
sig ind. Og så ved vi godt, hvad klokken er slået. Et ”men” i en sætning kan
fuldstændig eliminere betydningen af en ellers positiv meddelelse.
Jo, ”men” er et kraftfuldt ord, som kan få ens verden til at synke i grus på et splitsekund. Også
her til Alle helgen bliver vi mindet om de forskellige ”men”, vi mødte i forbindelse med den
elskedes sygdomsforløb og død: ”Men… vi kan desværre ikke gøre mere.
Men - for der ndes jo også de ”men, vi ikke kan leve foruden. Et ”men, der fylder os med håb
og nyt livsmod. Der er det ”men”, der peger tilbage i tiden for at åbne døren til mindernes rige
skattekiste: ”Men, hvordan ville dit liv og din personlighed have været, hvis du aldrig havde
kendt og levet sammen med det menneske, du nu må tage afsked med?”
Og så er der håbets ”men”, som peger fremad. Håbet om, at vores livsvej ikke ender blindt i sor-
gens vildnis, men at vejen slår et knæk, og omme bag hjørnet, et sted, vi måske ikke kan se lige
nu, venter der noget godt og meningsfuldt.
Og håbets ”men” er et kraftfuldt men. For det ”men gennembrød lydmuren julenat og igen
påskemorgen. Det er et evigt, himmelsk ”men, der lyder ved enhver grav: men… der er mere at
sige. Døden har ikke det sidste ord.
Jo, jeg kan ikke leve uden det himmelske ”men”, som juleevangeliet i den tidligere oversættelse
også begyndte med: ”Men det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus…
Men det skete, at Gud selv trådte ind i verden for at blive ét med os mennesker, ét med alle de
men” vores liv består af.
Derfor må vi tro, at vi altid lever i den enhed, der bygger på tro, håb, kærlighed og opstandelse.
I den enhed rejser vi os igen og igen efter livets både svære og fantastiske ”men.
FSJ
-
Helsinge Valby
31. okt 22. s.e. trini-
tatis
11.00 FSJ 9.30 FSJ
7. nov Allehelgen 16.30 Alle 11.00 FE
11. nov 19.00 THH
meditations-
gudstjeneste
14. nov 24. s.e. trini-
tatis
11.00 THH 9.30 THH
21. nov sidste s. i
kirkeåret
9.30 FSJ 11.00 FSJ
28. nov 1. s. i advent 11.00 THH 9.30 THH
2. dec 17.30
Levende krybbespil
5. dec 2. søndag i
advent
9.30 FSJ 11.00 FSJ
12. dec 3. s. i advent
De 9 læsninger
11.00 FE 9.30 FE
19. dec 4. s. i advent 9.30 THH 11.00 THH
24. dec juleaften 12.00 THH familie
14. 00 FSJ
16.00 FE
13.00 FE
15.00 THH
25. dec juledag 11.00 THH 11.00 FSJ
26. dec 2. juledag 11.00 FE 9.30 FE
31. dec 15.30 FSJ
2. jan Helligtrekonger 9.30 THH 11.00 THH
9. jan 1. s. e. H3K 11.00 FSJ 9.30 FSJ
Gudstjenester oktober-december
Kontakt
Kirkekontoret
Kordegn Leif Hauge
Christensen
lch@km.dk
Kirkegade 3, 3200 Helsinge
Telefon 48 79 47 11
Åbningstider telefonisk:
Tirsdag til fredag 09.00 - 12.30
Torsdag tillige 15.30 -18.00
mandag og weekend lukket
Kirkegårdsleder:
Peter Folmer
Telefon 48 79 77 19
e-mail: pefo@km.dk
Sognepræst kbf
Fritze Steiner-Johnsen
Parkvænget 4, 3200 Helsinge
Telefon 40 40 23 82
e-mail: fsj@km.dk
Sognepræst
Finn Edvardsen
Skolegade 2, 3200 Helsinge
Telefon 48 79 41 21
e-mail: bfe@km.dk
Sognepræst
Tora Herborg Henriksen
Pinusparken 9, 3200 Helsinge
Telefon 24 20 45 55
e-mail: thh@km.dk
Kirketjener
Jette Bomholdt
Telefon 21 79 19 33
Menighedrådenes formænd
Helsinge sogn: Allan Thomsen
Telefon 22 45 33 64
Valby sogn: Anne Skovgaard
Jensen 41 57 48 70
Det lille men vigtige ord
Levende krybbespil i Helsinge kirke
Meditationsgudstjeneste i Valby
Kirke
Kom og vær med til en stille stund i skønne Valby kirke
11/11 læ 19.00. Fra hverdagens stress og krav kommer vi
ind i kirkens gamle rum for at samle os om os selv om Gud
og om livet. Aftenen lægges an på reeksion, bøn, ro og
musik.
Seniormøder
Kom og få en hyggelig eftermiddag i sognegården med
en kop kae lidt at spise, en sang og lidt at tænke over.
Det koster 20 kr.
Torsdag 18/11 Ivan Liljebæk åbner op for Kim Larsens
spændende univers.
Torsdag 9/12 kl. 14.30 julehygge
Menighedsrådsmøder
Torsdag d. 2. december kl 17.30 vender det levendende
krybbespil tilbage til Helsinge Kirke. Vi glæder os til
gensyn med kameler og æsler.Vi starter i kirken hvor
stjernehimlen er tændt, og dernæst bevæger vi os med
Maria, Josef og Jesus-barnet samt kameler, æsler m.m.
ned på Torvet i Helsinge, hvor årets minikonrmander
læser juleevangeliet for os.
Højskolesang
Hver onsdag kl. 10.00 synger vi sammen fra
Højskolsangbogen. Vi mødes i sognegården og syn-
ger sammen ca. 30 minutter. Kom og syng med!
Hyggeaftener i sognegården
I Helsinge Kirke arrangerer vi hyggeaftner, hvor
du kan komme og spise, synge og hygge med
andre. Der vil også være et kort indlæg eller
fortælling og selvfølgelig en god kop kae.
Maden koster 50 kr. og du kan købe et glas vin,
en øl eller sodavand. Vi glæder os meget til nogle
hyggelige aftner sammen. Alle er velkomne! Kom
som du er og lær nye mennesker at kende!
Tilmelding hos Fritze Steiner-Johnsen, fsj@km.dk
eller 40402382 senest 4 dage før hyggeaftenen.
Dato for hyggeaftner:
Tirsdag 23/11 kl. 18.30
Helsinge sogn kl. 19.00: onsdag 17/11
Valby sogn kl. 19.00: tirsdag 23/11
”Kirkebilen” kan køre dig til gudstjeneste uden beregning.
Kontakt venligst kontoret på tlf. 48794711
Se også: www.helsinge-kirke.dk
eller www.valby-kirke.dk
FSJ: Fritze Steiner-Johnsen THH: Tora Herborg Henriksen FE: Finn Edvardsen
Adventskor
Til højmessen 1. søndag i advent den 28. november kl. 11.
sætter vi advents-tiden i gang med vores forygende
lejlighedskor under ledelse af Leif Hauge Christensen.
Har du lyst at synge med, er der også plads til dig i koret.
Øvedage er:
Tirsdag den 9. november kl. 18.30
Tirsdag den 16. november kl. 18.30
Tirsdag den 23. november kl. 18.30
Allehelgen
Allehelgen søndag d. 7/11 er dagen
hvor vi samles i kirken og tænder et lys
for dem vi savner og læser navnene op
på dem, der er er begravet og bisat fra
kirken det sidste år. Alle er velkomne
til
gudstjeneste i Valby kirke kl. 11.00 og i
Helsinge Kirke kl. 16.30.
kl. 14-15 Vil Helsinge Kirke være åben for børn og andre,
der har lyst at tegne en tegning til en de savner. Vi ruller
papir ud i kirkegangen og alle er velkomne til at komme
forbi og tegne med..
Julekoncerter
Valby Kirke : 28/11 kl.16.00
Fredensborg Slotskirkes Pigekor under ledelse af Cille
Buch
Helsinge Kirke: 11/12 kl. 16.00
Syng med koncert